เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
เรื่อง แจ้งข่าวยกเลิกหลักทรัพย์ TRUE ในการซื้อขายแบบ Cash Balance
   

            ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ใน
Turnover List ณ วันที่ 16 กันยายน 2557 ซึ่งมีผลให้หลักทรัพย์ TRUE
ไม่เข้าข่ายเป็นหลักทรัพย์ใน Turnover List รายละเอียดตามลิงค์ข้างล่าง
http://capital.sec.or.th/webapp/turnoverlist/showturnoverlist.php
            ดังนั้น ลูกค้าไม่ต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนที่จะซื้อ
(Cash Balance) มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 57         

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

   
This pop-up will be automatically closed within 60 seconds.
 close
. . . KTB Securities (Thailand) Co.,Ltd. . . .
   

       forgot password?
       free trial
Download Program iFISe (Internet Trading System)Download Manual iFISe (Internet Trading System)


iFISd (Internet Trading System)


Download Manual iFISd (Internet Trading System)
SETTRADE Internet Trading System
TFEX Trading
BROKER RANKING
Frequently Asked Question?
WEB Links
Test KTBST Banner
17 กันยายน 2557
 
 
 
SET INDEX
 Status:
Break  
Index
Last  
Change  
SET
1,570.64  
+5.23  
SET50
1,048.39  
+4.81  
Value
(Mil.Baht)  
 46,568.33    
SET Adv
290  
SET Dec
465  
SET Unch
233     
NET BUY/SELL (MIL. BAHT)
Type
Buy
Sell
Net
Retail
28,743.85
30,056.86
-1,313.01  
Inst
2,719.77
2,677.98
+41.79  
Foreign
11,821.96
9,585.03
+2,236.93  
ON DATE:  17 Sep 2557
FOREIGN INDEX
Index
Last  
Change  
Dow Jones
17,131.97  
+100.83  
S&P 500
1,998.98  
+14.85  
NASDAQ
4,552.76  
+33.86  
FTSE
6,798.66  
+6.42  
Nikkei
15,888.67  
-22.86  
Hang Seng
24,376.41  
+240.40  
KLI
1,843.78  
-3.52  
Straits Time
3,296.48  
+23.86  
AT TIME:  18:32:21