เรียน
ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
   
ชี้แจงเกี่ยวกับการส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าของระบบ Equity
 
     เนื่องด้วยปัจจุบัน ระบบเปิดให้ทั้งเจ้าหน้าที่การตลาด และลูกค้า สามารถส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าของระบบซื้อขายหลักทรัพย์ ได้ เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในเงื่อนไขและกฏเกณฑ์ ในการส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าของระบบดังกล่าว ดังนั้นจึงใคร่ขอสรุปเงื่อนไข เวลาที่สามารถเริ่มส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าได้ ดังต่อไปนี้
 
ระบบเวลา
iFIS ผ่าน เจ้าหน้าที่การตลาดหลังจาก Market Status เป็น Run Off (ประมาณ 16.40 น.)
iFIS Internet สำหรับลูกค้าหลังจาก Market Status เป็น Run Off (ประมาณ 16.40 น.)
SETTRADE Internet Trading สำหรับลูกค้าหลังเวลา 17.00 น.
 
     หมายเหตุ : * สำหรับโปรแกรม SETTRADE Streaming เป็นการกำหนดเวลาโดยระบบของ SETTRADE โดยตรง ทั้งนี้ ในขั้นตอนการจัดเรียงคำสั่งซื้อขายล่วงหน้า ระบบจะทำการจัดเรียงคำสั่งซื้อขายล่วงหน้ามายังระบบก่อนหลังตามคิวของเวลาที่คำสั่งดังกล่าวถูกส่งเข้ามายังระบบของบริษัทฯ
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

   
This pop-up will be automatically closed within 60 seconds.
 close
. . . KTB Securities (Thailand) Co.,Ltd. . . .
   

       forgot password?
       free trial
Download Program iFISe (Internet Trading System)Download Manual iFISe (Internet Trading System)


iFISd (Internet Trading System)


Download Manual iFISd (Internet Trading System)
SETTRADE Internet Trading System
TFEX Trading
BROKER RANKING
Frequently Asked Question?
WEB Links
Test KTBST Banner
30 มกราคม 2558
 
 
 
SET INDEX
Index
Last  
Change  
SET
1,581.25  
-5.15  
SET50
1,050.29  
-5.94  
Value
(Mil.Baht)  
 52,156.93    
SET Adv
401  
SET Dec
477  
SET Unch
219     
NET BUY/SELL (MIL. BAHT)
Type
Buy
Sell
Net
Retail
35,324.47
36,333.71
-1,009.24  
Inst
4,002.35
4,803.06
-800.71  
Foreign
9,398.11
8,643.62
+754.49  
ON DATE:  29 Jan 2558
FOREIGN INDEX
Index
Last  
Change  
Dow Jones
17,416.85  
+225.48  
S&P 500
2,021.25  
+19.09  
NASDAQ
4,683.41  
+45.42  
FTSE
6,769.41  
-41.19  
Nikkei
17,674.39  
+68.17  
Hang Seng
24,507.05  
-88.80  
KLI
1,781.26  
-0.92  
Straits Time
3,391.20  
-27.85  
AT TIME:  15:31:49