Home > Knowledge > กองทรัสต์ KTBSTMR มูลค่า 3,015 ล้าน เปิดจองซื้อ 19-29 ต.ค.นี้

กองทรัสต์ KTBSTMR มูลค่า 3,015 ล้าน เปิดจองซื้อ 19-29 ต.ค.นี้

เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ เตรียมเปิดจองซื้อกองทรัสต์ KTBSTMR 19-29 ต.ค.นี้ ที่ราคาหน่วยละ 10 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท ลงทุนในทรัพย์สิน 5 โครงการ มูลค่า 3,015 ล้านบาท ประมาณการผลตอบแทนปีแรก 7.02% เตรียมเข้าเทรด SET พ.ย.นี้

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด หรือ ‘KTBST REIT’ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์เคทีบีเอสที มิกซ์ กล่าวว่า KTBSTMR ถือเป็น Diversified REIT อิสระกองแรกในประเทศไทยที่มีการจดจำนองหลักประกัน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (สำหรับโครงการคลังสินค้า/โรงงาน)

รวมถึงกรรมสิทธิ์ในอาคารและการโอนสิทธิตามสัญญาเช่าภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน (สำหรับโครงการอาคารสำนักงานและคอมมูนิตี้มอลล์) จึงมีมูลค่าหลักประกันครอบคลุมมูลค่าสิทธิการเช่าตลอดอายุการลงทุน กรณีที่เจ้าของทรัพย์สินทำผิดเงื่อนไข กองทรัสต์ฯ สามารถบังคับหลักประกัน และบังคับขายสินทรัพย์ ซึ่งมูลค่าของหลักประกันจะครอบคลุมมูลค่าสิทธิการเช่า (คงเหลือ) ตลอดอายุการลงทุน


โดย KTBST REIT ได้มุ่งเน้นคัดเลือกโครงการที่มีคุณภาพ มีศักยภาพการเติบโตสูง อยู่ในทำเลที่ดี ผู้เช่ามีความหลากหลาย ซึ่งกระจายตัวอยู่ในหลายอุตสาหกรรม และมีอัตราการเช่าพื้นที่โดดเด่น ผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ต้องการลงทุนในกองทรัสต์ที่ให้อัตราผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในทุกช่วงภาวะเศรษฐกิจ

ด้านนายฐิติพัฒน์ ทวีสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ กล่าวว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ (KTBST Mixed Leasehold Real Estate Investment Trust) หรือ กองทรัสต์ (KTBSTMR)

กำหนดเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหน่วยทรัสต์ในวันที่ 19-29 ตุลาคม 2564 ที่ราคาหน่วยละ 10 บาท กำหนดเงื่อนไขจองซื้อขั้นต่ำที่ 1,000 หน่วย หรือ 10,000 บาท โดยมีผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ร่วม 3 ราย ได้แก่
1.บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 2.บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) 3.บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

โดยคาดว่าจะนำหน่วยทรัสต์เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้โดยทรัพย์สินที่ KTBSTMR เตรียมเข้าลงทุนครั้งแรกมีจำนวน 5 โครงการ มูลค่ารวมไม่เกิน 3,015 ล้านบาท ได้แก่

1.การลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน รวมถึงงานระบบ ประเภทคลังสินค้าและโรงงาน จำนวน 41 ยูนิต ในโครงการริช แอสเซ็ท อ.บางพลี (Rich Asset) จ.สมุทรปราการ จากกลุ่มริช แอสเซ็ท โดยมีพื้นที่ให้เช่าประมาณ 40,385.67 ตารางเมตร (ตร.ม.) ซึ่ง ณ 30 มิถุนายน 2564 คลังสินค้ามีอัตราการเช่าพื้นที่ 90% คิดค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย 131 บาท/ตร.ม./เดือน

2.ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน รวมถึงงานระบบ คลังสินค้าและโรงงาน จำนวน 9 ยูนิต ในโครงการเอสที บางบ่อ อ.บางบ่อ (ST-Bang Bo) จ.สมุทรปราการ จาก STPL เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีพื้นที่อาคารให้เช่าประมาณ 37,656.00 ตร.ม. ณ 30 มิถุนายน 2564 คลังสินค้ามีอัตราการเช่าพื้นที่ 63% (ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 80%) คิดค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย 119 บาท/ตร.ม./เดือน

3.ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ อันเป็นส่วนควบของที่ดิน รวมถึงงานระบบ ประเภทคลังสินค้าและโรงงาน จำนวน 12 อาคาร ในโครงการเอสที บางปะอิน อ.บางปะอิน (ST-Bang Pa-In) จ.พระนครศรีอยุธยา จาก STPL เป็นระยะเวลาประมาณ 30 ปี มีพื้นที่อาคารให้เช่าประมาณ 43,578.00 ตร.ม. โดย ณ 30 มิถุนายน 2564 คลังสินค้ามีอัตราการเช่าพื้นที่ 100% คิดค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย 105 บาท/ตร.ม./เดือน โดยมีสัญญาเช่าระยะยาวผู้เช่ารายเดียวถึง 10 ปี

4.ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและสิทธิการเช่าอาคาร งานระบบ สิ่งติดตั้งตรึงตราและอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องซึ่งได้ใช้ในการดำเนินกิจการอาคารสำนักงาน โครงการซัมเมอร์ฮับ (Summer Hub Offices) ถ.สุขุมวิท 71 จาก ST HUB และ B.I.C. มีพื้นที่อาคารให้เช่าประมาณ 5,147.36 ตร.ม. เป็นระยะเวลาประมาณ 29 ปีและมีข้อตกลงต่อสัญญาอีกประมาณ 1 ปี โดย ณ 30 มิถุนายน 2564 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 93% คิดค่าเช่าเฉลี่ย 809 บาท/ตร.ม./เดือน

5.ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและสิทธิการเช่าอาคาร งานระบบ สิ่งติดตั้งตรึงตราและอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ในโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ (Summer Hill) ถ.สุขุมวิท 71 กรุงเทพฯ จาก ST HILL และ B.I.C. เป็นระยะเวลาประมาณ 29 ปีและมีข้อตกลงต่อสัญญาอีกประมาณ 1 ปี มีพื้นที่อาคารให้เช่าประมาณ 5,138.45 ตร.ม. โดย ณ 30 มิถุนายน 2564 มีอัตราการเช่าพื้นที่ 93% และคิดค่าเช่าพื้นที่เฉลี่ย 953 บาท/ตร.ม./เดือน

ทั้งนี้ หากพิจารณาจากประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์จะได้รับในปีแรก ตามประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามงบกำไรขาดทุนตามสมมติฐาน (1 ต.ค. 64 ถึง 30 ก.ย. 65) และการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ อยู่ที่ร้อยละ 7.02 จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว ท่ามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำและเศรษฐกิจที่ยังมีโอกาสผันผวนจากการแพร่ระบาดโควิด-19

สนใจจองซื้อ กรุณาติดต่อ 02-351-1800 กด 5 หรือคลิกที่นี่