หน้าหลัก > ประกาศ > KTBST SMART FOREIGN ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565 ช่วงบ่าย 14.00 น.

KTBST SMART FOREIGN ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 14 มกราคม 2565 ช่วงบ่าย 14.00 น.