ร่วมงานกับ KTBST

กรุณาอ่านก่อนกรอกแบบฟอร์มใบสมัครนี้

  1. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์
  2. กรุณาแนบภาพล่าสุด 1 ภาพ (1 - 2 นิ้ว) และสำเนาใบกำกับ / ใบรับรอง
  3. มีการตรวจสอบความถูกต้องเอกสารรับรอง หลังจากผู้สมัคร เข้าทำงานกับบริษัท ฯ แล้ว
  4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจ้างงานคุณ หากพบว่าคุณเจตนาแจ้งเท็จ ในแบบฟอร์มใบสมัครนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล

ตำแหน่งที่สมัคร
เงินเดือนที่ต้องการ
บาท
วันที่สมัคร (อัตโนมัติ)
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อเล่น
เพศ
หมู่โลหิต
ที่อยู่ปัจจุบัน
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์
วันเดือนปีเกิด
อายุ (อัตโนมัติ)
ปี
สถานที่เกิด
ศาสนา
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ส่วนสูง
ซม.
น้ำหนัก
กก.
หมายเลขบัตรประชาชน
ออกให้โดย
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
รหัสไปรษณีย์
วันที่ออก
วันหมดอายุ
หมายเลขประกันสังคม
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ที่ทำงานปัจจุบัน
โทรศัพท์ที่ทำงานปัจจุบัน

ชื่อบิดา
สถานะ
อายุของบิดา
ปี
อาชีพของบิดา

ชื่อมารดา
สถานะ
อายุของมารดา
Year
อาชีพของมารดา

อัปโหลดไฟล์แนบ

ภาพถ่ายผู้สมัคร

File format: .jpg .png / File size 2 MB.

สำเนาหลักฐานผลการศึกษา

File format: .pdf .jpg .png / File size 2 MB.

สำเนาใบประกาศนียบัตร

File format: .pdf .jpg .png / File size 2 MB.
2020 WWW.KTBST.CO.TH - ALL RIGHTS RESERVED.