ข้อตกลงการใช้ และ การปฏิเสธความรับผิด

นี่เป็นเอกสารสำคัญ

โปรดอ่านอย่างระมัดระวังและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เว็บไซต์https://www.ktbst.co.th จัดทำขึ้นโดย บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ KTBST เพื่อให้ข้อมูลข่าวบทความ และทรัพยากรใด ๆ จาก KTBST ในรูปแบบ "ตามสภาพ" และ "ตามสภาพพร้อมใช้งาน" ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณเห็นด้วยกับการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อไปนี้

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลข้อมูลคำแถลงความคิดเห็นและรายละเอียดดังกล่าวปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือเชื่อว่าน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม KTBST จะไม่ยืนยันรับรองหรือรับประกันความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ไม่รับประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นแม้ว่าข้อมูลจะแสดงข้อมูลที่สามารถแปลความหมายดังกล่าวได้ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดความเสียหายหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดใด ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลแถลงการณ์ความคิดเห็นบทความและ / หรือข้อมูลสรุปใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์

ลูกค้าและลูกค้าของKTBSTเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ / อินเทอร์เน็ต บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อผลของการสูญเสียข้อมูลข้อผิดพลาดที่ไม่สำเร็จและ / หรือ การทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์และรูปแบบอื่น ๆ ของโปรแกรมประมวลผลใบสั่งอิเลกทรอนิกอาจเป็นผลมาจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นความไม่เสถียรการทำงานผิดพลาดการหยุดชะงักความล้มเหลวของระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร , ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ของลูกค้าหรือลูกค้าและ / หรือ บริษัท ที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท และ บริษัท ในเครือรวมทั้ง บริษัท ที่เกี่ยวข้องลูกค้า / ลูกค้าผู้บริหารและพนักงานจาก บริษัท อื่น ๆ อาจได้รับอนุญาตให้ลงทุนและทำการซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์ KTBST ได้ทุกเวลา

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อมูลและความคิดเห็นในเว็บไซต์นี้ไม่มีเจตนาที่จะชักชวนแนะนำหรือดึงดูดการลงทุนหรือซื้อขายหลักทรัพย์ที่แสดงในเว็บไซต์นี้และข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลทั้งหมดข้อมูลบางส่วนสิทธิในการเป็นเจ้าของและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในและเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือสำเนาใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะบทความผลการวิจัยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบการสื่อสารทั้งหมดที่ถือโดย บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) ) และ / หรือ บริษัท ย่อย (รวมเรียกว่า "กลุ่ม บริษัท ) การทำสำเนาการเผยแพร่ผลการดำเนินงานการออกอากาศการเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตการเชื่อมโยงหลายมิติหรือการใช้งานอื่นใดทั้งหมดหรือบางส่วนในลักษณะใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกลุ่มธนาคารกรุงไทยโดยเด็ดขาด หากคุณละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการ บริษัท สามารถเรียกเก็บเงินจากคุณได้ คุณต้องจ่ายค่าปรับตามหลักเกณฑ์ของศาล

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอกที่สามารถเข้าถึงได้จากลิงก์ในเว็บไซต์นี้ ลิงก์ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้และเป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติม ลิงก์ทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ใช้กับความเสี่ยงและความรับผิดชอบของผู้ใช้เท่านั้น

ข้อมูลผู้ใช้เว็บไซต์

ผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ https://www.ktbst.co.th มีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยเฉพาะรายละเอียดการเข้าถึงบัญชีของคุณ ได้แก่ "ชื่อผู้ใช้", "รหัสผ่าน" และ "Pin Code" ที่ผู้ใช้ใช้ในการเข้าถึงบัญชีของคุณ KTBST ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการในอนาคต

การบังคับใช้กฎหมาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในทุกประการตามกฎหมายไทยและข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะถูกส่งไปยังเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลไทย

2019 WWW.KTBST.CO.TH - ALL RIGHTS RESERVED.