คำถามที่พบบ่อย

บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกรรมในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการจากเจ้าหน้าที่การตลาดมืออาชีพ

หรือเลือกใช้โปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต

คำถามที่พบบ่อย

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
7/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 18, 39 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 66 (0) 2648 1111
โทรสาร. 66 (0) 2648 1000

สาขาเยาวราช
215 อาคารแกรนด์ไชน่า ชั้น 7 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 66 (0) 2687 7600
โทรสาร. 66 (0) 2687 7601

สาขาลาดพร้าว
ลขที่ 23 อาคาร ชาร์เตอร์เฮาส์ ชั้น 3 ห้อง 3A ลาดพร้าว 124 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 66 (0) 2934 1401
โทรสาร. 66 (0) 2934 1676

สาขาชลบุรี
894 ชั้น 1 อาคารศูนย์การค้าโอเชี่ยน เซ็นเตอร์พอยท์ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 66 (0) 3828 6010
โทรสาร. 66 (0) 3828 6026

สาขาขอนแก่น
เลขที่ 381 อาคาร เดอะเรสซิเด้นซ์ ชั้น 1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 66 (0) 4346 8468
โทรสาร. 66 (0) 4346 8474

สาขาอุดรธานี
59 ถนนบริเวณตลาดธนารักษ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 66 (0) 4224 1149
โทรสาร. 66 (0) 4224 5567

สาขาอุบลราชธานี
30/3 ถนนนครบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 66 (0) 4525 5120
โทรสาร. 66 (0) 4525 6318

สาขายะลา
27/7-9 ถนนพิศาลอุทิศ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทร. 66 (0) 7325 5538
โทรสาร. 66 (0) 7325 5549

สาขาเบตง
42 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
โทร. 66 (0) 7324 5965
โทรสาร. 66 (0) 7324 5306

สาขาเชียงใหม่
239 อาคารจอดรถถนนสุเทพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ S1 ชั้น 1 ห้องที่ 8 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 66 (0) 5322 5133
โทรสาร. 66 (0) 5322 5813

สาขาหาดใหญ่
เลขที่ 200/315 200/321 200/323 200/325 200/327 อาคารจุลดิศหาดใหญ่พลาซ่า ชั้นที่ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 66 (0) 7422 1100
โทรสาร. 66 (0) 7422 1309

การเปิดบัญชีกับ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าผู้แนะนำการลงทุนเพื่อขอเปิดบัญชีได้ 2 ช่องทางคือ 

 1. ช่องทางออนไลน์ โดยการเข้าเมนู “เปิดบัญชี” ในหน้าหลักของเว็บไซต์ และกรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 2. ช่องทางสำนักงานและสาขา ปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่และสาขารวม 11 แห่ง

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
7/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 18, 39 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 66 (0) 2648 1111
โทรสาร. 66 (0) 2648 1000

สาขาเยาวราช
215 อาคารแกรนด์ไชน่า ชั้น 7 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 66 (0) 2687 7600
โทรสาร. 66 (0) 2687 7601

สาขาลาดพร้าว
ลขที่ 23 อาคาร ชาร์เตอร์เฮาส์ ชั้น 3 ห้อง 3A ลาดพร้าว 124 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 66 (0) 2934 1401
โทรสาร. 66 (0) 2934 1676

สาขาชลบุรี
894 ชั้น 1 อาคารศูนย์การค้าโอเชี่ยน เซ็นเตอร์พอยท์ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 66 (0) 3828 6010
โทรสาร. 66 (0) 3828 6026

สาขาขอนแก่น
เลขที่ 381 อาคาร เดอะเรสซิเด้นซ์ ชั้น 1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 66 (0) 4346 8468
โทรสาร. 66 (0) 4346 8474

สาขาอุดรธานี
59 ถนนบริเวณตลาดธนารักษ์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร. 66 (0) 4224 1149
โทรสาร. 66 (0) 4224 5567

สาขาอุบลราชธานี
30/3 ถนนนครบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 66 (0) 4525 5120
โทรสาร. 66 (0) 4525 6318

สาขายะลา
27/7-9 ถนนพิศาลอุทิศ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทร. 66 (0) 7325 5538
โทรสาร. 66 (0) 7325 5549

สาขาเบตง
42 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
โทร. 66 (0) 7324 5965
โทรสาร. 66 (0) 7324 5306

สาขาเชียงใหม่
เลขที่ 45/4-5 ศรีธนาคอนโดมิเนียม 2 ห้องเลขที่ 105-106 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 66 (0) 5322 5133
โทรสาร. 66 (0) 5322 5813

สาขาหาดใหญ่
เลขที่ 200/315 200/321 200/323 200/325 200/327 อาคารจุลดิศหาดใหญ่พลาซ่า ชั้นที่ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 66 (0) 7422 1100
โทรสาร. 66 (0) 7422 1309

Username / รหัสผู้ใช้งาน Password / รหัสผ่าน และรหัส PIN
เมื่อการเปิดบัญชีเสร็จสิ้น ระบบจะส่ง Username และ Password และ รหัส PIN ไปยังที่อยู่อีเมล์ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กบับริษัท หากท่านไม่ได้รับ Username และ Password และ รหัส PIN กรุณาติตต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูล โทร 02 648 1777 หรือ อีเมล์ customercare@ktbst.co.th

 

การฝากเงินสด เพื่อวางหลักประกันบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และอนุพันธ์
ท่านสามารถทำรายถอนได้ 4 ช่องทางดังนี้
ATM - ท่านสามารถทำการฝากเงินผ่านตู้ ATM ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ทหารไทย ยูโอบี แลนด์แอนด์เฮาส์ และ ธนชาต ดาวน์โหลดวิธีการทำรายการคลิกที่นี้
ตัดเงินบัญชีธนาคาร สำหรับบริการ ATS - หากท่านสมัครบริการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ท่านสามารถแจ้งให้ บริษัททำการตัดเงินจากบัญชีธนาคารของท่านผ่าน KTBST e-Service
ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร (Online Banking) - ท่านสามารถทำการฝากเงินผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ทหารไทย ยูโอบี แลนด์แอนด์เฮาส์ และ ธนชาต ดาวน์โหลดวิธีการทำรายการคลิกที่นี้
ผ่านแอพพริเคชั่นบนสมาร์ทโฟน (Mobile Banking) - ท่านสามารถทำการฝากเงินผ่านแอพพริเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของธนาคาร ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย ทหารไทย ดาวน์โหลดวิธีการทำรายการคลิ้กที่นี้
ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) ทำได้ทั้งเงินสดและเช็คธนาคาร - ท่านสามารถทำการผ่านระบบชำระค่าบริการที่เคาร์เตอร์ธนาคาร ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย ทหารไทย ยูโอบี แลนด์แอนด์เฮาส์ และ ธนชาต ดาวน์โหลดวิธีการทำรายการคลิกที่นี้

ท่านสามารถทำรายการถอนเงินสดหรือถอนหลักประกันจากบัญชีซื้อขายผ่านระบบ KTBST e-Service ได้ด้วยตัวของท่านเอง รายการถอนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้
1. ถอนและนำฝากเข้าบัญชีธนาคาร ใช้ได้กับผู้ที่มีบัญชีธนาคารที่ผูกกับบริการ ATS (Automatic Transfer System) เท่านั้น
2. ถอนเพื่อนำไปชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ 
3. ถอนเพื่อนำไปฝากเป็นหลักประกัน
ของบัญชีซื้อขายอื่นที่ท่านมีกับบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
 1. ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures)
 2. ค่าธรรมเนียมการขอวงเงินบัญชีกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ Credit Balance นักลงทุนที่เปิดบัญชี Credit Balance ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการขอวงเงินในอัตรา 0.05% แต่ไม่เกิน 10,000 บาท (เช่น ขอวงเงิน 1 ล้าน จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท)
 3. ค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์นักลงทุนที่เปิดบัญชี Credit Balance และทำธุรกรรมยืมหลักทรัพย์ ต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่บริษัทลงประกาศเป็นระยะ
 4. ค่าธรรมเนียมการโอนหลักทรัพย์ บริษัทจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการฝากหลักทรัพย์ แต่หากต้องการถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชี จะมีค่าธรรมเนียมการถอนในอัตรา 150 บาทต่อหลักทรัพย์
 5. ค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้น การฝากหลักทรัพย์กับทางบริษัทโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมนั้น การฝากจะต้องใช้ระบบไร้ใบหุ้น หรือ Scripless และในการบันทึกจำนวนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้แทนการออกใบหุ้น ในกรณีที่นักลงทุนฝากหลักทรัพย์กับทางบริษัทและประสงค์จะรับใบหุ้น ก็สามารถแจ้งให้บริษัทดำเนินการได้ โดยมีค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นที่ 150 บาทต่อหลักทรัพย์
ท่านสามารถสมัครใช้บริการ ATS ( Automatic Transfer System ) ผ่านตู้ ATM ธนาคาร ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย ดาวน์โหลดวิธีการสมัคร คลิกที่นี้
การให้บริการทางการเงินบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
ท่านสามารถสมัครทำรายการได้ 3 ธนาคารดังนี้

ธนาคารกรุงเทพ - ขั้นตอนการสมัครบริการหักบัญชีระบบ KTBST ePayment
ธนาคารกสิกรไทย - ขั้นตอนการสมัครบริการหักบัญชีระบบ KTBST ePayment ธนาคารไทยพาณิชย์ ขั้นตอนการสมัครบริการหักบัญชีระบบ KTBST ePayment 
2019 WWW.KTBST.CO.TH - ALL RIGHTS RESERVED.