หน้าแรก | ร่วมงานกับ KTBST

ร่วมงานกับ KTBST

ผู้แนะนำการลงทุน ประจำสำนักงานใหญ่ และสาขา

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Single License)
  • หากมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives License) และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีบุคคลิกภาพดี คล่องแคล่ว และมนุษย์สัมพันธ์ดี  
3,471 Views สมัครออนไลน์
2020 WWW.KTBST.CO.TH - ALL RIGHTS RESERVED.