หน้าแรก | ร่วมงานกับ KTBST

ร่วมงานกับ KTBST

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าในสาขาเศรษฐศาสตร์, การเงินการธนาคาร ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, สนใจศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
  • ทำงานเป็นทีม และสามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
2,457 Views สมัครออนไลน์
2020 WWW.KTBST.CO.TH - ALL RIGHTS RESERVED.