หน้าหลัก > มุมความรู้ > KTBST Smart Invest : GARP” กลยุทธ์ลงทุน ท่ามกลางภาวะที่ไม่แน่นอน

KTBST Smart Invest : GARP” กลยุทธ์ลงทุน ท่ามกลางภาวะที่ไม่แน่นอน

 

การเคลื่อนไหวของตลาดเงิน-ตลาดทุนช่วงนี้มีความไม่แน่นอนจริงๆ ซึ่งในสัปดาห์ที่แล้ว Mr.KTBST ได้นำเสนอไปว่าอะไรคือปัจจัยที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจเริ่มถดถอยและได้ทิ้งท้ายไว้ว่าเราควรลงทุนอย่างไรดี ในภาวะตลาดที่มีความผันผวนจากปัจจัยเศรษฐกิจและความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ยังไม่ยุติ ซึ่งจะทำให้การจับจังหวะลงทุนไม่ง่ายนักในระยะจากนี้

กลยุทธ์การลงทุนหนึ่งที่ KTBST อยากแนะนำนักลงทุนนั่นคือ การลงทุนภายใต้หลัก GAPR : Growt At a Reasonable Price” หรือ การลงทุนที่เติบโตด้วยระดับราคาที่เหมาะสม

เป็นการลงทุนที่เน้นเลือกหุ้นที่มี PEG (PE / Expected Eps Growth) ต่ำกว่า 1 เท่า และ PE มีค่าน้อยกว่าอัตราการเติบโตคาดการณ์ของหุ้น เพราะจะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ในขณะที่เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเริ่มปรับตัวในลักษณะลาดลง (Downward slope) แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจของการลงทุนในพันธบัตรที่ลดลง

KTBST ประเมินว่า เศรษฐกิจโลกยังคงส่งสัญญาณชะลอตัวและเริ่มเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ โดยกลยุทธ์ลงทุนภายใต้หลัก “GARP” และ การลงทุนแบบนั้นคุณภาพ "Quality Investment" จึงค่อนข้างเหมาะสมเพราะเป็นการลงทุนในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงที่มีแนวโน้มในการปรับตัวลง (Downside) ต่ำและมีแนวโน้มอัตราการเติบโตที่เป็นไปได้ เนื่องจากตลาดสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกจะยังคงมีภาวะความไม่แน่นอนทางการเมืองที่ยังคงอยู่ในระดับสูง (Political Uncertainty) ในหลายแห่ง รวมทั้งจากเศรษฐกิจของประเทศในยุโรปต่อจากนี้ ...

*** การจัดสินทรัพย์ลงทุนที่ KTBST แนะนำ (Asset Allocation) ***

หุ้นประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Equity) : แนะนำลงทุนน้อยกว่าตลาด

หุ้นประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market Equity) : แนะนำลงทุนมากกว่าตลาด

ตราสารหนี้ประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Fixed Income) : แนะนำลงทุนน้อยกว่าตลาด

ตราสารหนี้ประเทศเกิดใหม่ (Emerging Fixed Income) : แนะนำลงทุนมากกว่าตลาด

อสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) : แนะนำลงทุนมากกว่าตลาด

ทองคำ (Gold) : แนะนำลงทุนมากกว่าตลาด

-- Mr.KTBST  --