หน้าหลัก > มุมความรู้ > Smart Invest by KTBST : 5 ปัจจัยบวกกับโอกาสลงทุนในตลาดเกิดใหม่

Smart Invest by KTBST : 5 ปัจจัยบวกกับโอกาสลงทุนในตลาดเกิดใหม่
"ลงทุนตลาดหุ้นเกิดใหม่" 
5 ปัจจัยบวกกับโอกาสลงทุนในตลาดเกิดใหม่

1.การทำข้อตกลงการค้าในเฟสแรกผ่านไปทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้น ตลาดหุ้นกลุ่มประเทศเกิดใหม่มีแนวโน้มจะปรับตัวขึ้นตาม

2. อุตสาหกรรมภาคการผลิตฟื้นตัวสนับสนุนการบริโภคให้เติบโตขึ้น ส่งผลบวกต่อบริษัทจะทดเบียนต่างๆ

3. ธนาคารกลางประเทศต่างๆ ยังคงใช้นโยบายแบบผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ

4. ตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ มีระดับราคาที่ถูกหลังจากปรับตัวมามากในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งบริษัทจดทะเบียนของกลุ่มประเทศเกิดใหม่มีแนวโน้มที่เติบโตสูงในปี2020 และ ปี 2021

5. เป็นโอกาสลงทุนในหุ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในช่วงสั้น หลังจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ โดยเฉพาะของไทยที่ปรับลดลงมาเหลือระดับ 1% ทำให้การลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากมีความน่าสนใจลดลงเมื่อเทียบกับการลงทุนในตลาดหุ้น

Mr. KTBST