หน้าหลัก > มุมความรู้ > รู้จักกับ KTBST Smart Foreign

รู้จักกับ KTBST Smart Foreign

บริการ KTBST Smart Foreign

KTBST Smart Foreign คือแพลตฟอร์มช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศได้แบบ Real-time ทั้งแบบส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตัวเองท่านเอง หรือแบบส่งค าสั่งซื้อขายผ่านผู้แนะนำการลงทุนของท่าน รวมถึงการสามารถค้นหาข้อมูล ติดตามหุ้นที่สนใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว โดยนักลงทุนสามารถเข้าใช้บริการได้ทางเว็บไซต์ของ KTBST SEC ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักลงทุนไม่ว่าจะเป็น Smartphone Tablet หรือ PCเริ่มต้นลงทุน KTBST Smart Foreign

การเปืดบัญชี

นักลงทุนที่สนใจบริการ สามารถเลือกเปิดบัญชีได้ 2 ช่องทาง คือ เปิดบัญชีออนไลน์ยืนยันตัวตนด้วย NDID หรือเปิดบัญชีผ่านผู้แนะนำการลงทุน


1. ลูกค้าใหม่ สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ ยืนยันตัวด้วย NDID คลิกที่นี่ หรือ ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่านเพื่อขอใช้บริการ
2. เมื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ KTBST Smart Foreign แล้ว ระบบจะส่ง Email แจ้ง Username และ Password สำหรับ Login ครั้งแรก
3. เมื่อท่าน Log in ครั้งแรกสำเร็จ ระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที
4. ท่านสามารถเริ่มต้นใช้บริการ KTBST Smart Platform ผ่านคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของ Desktop Application , Web Browser หรือ Web Browser ผ่าน Smartphone หรือ Tablet

การฝากเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
KTBST SEC มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ พร้อมรับชำระราคาได้ทั้งสกุลเงิบบาทและสกุลดอลล่าห์สหรัฐ รายละเอียดดังนี้
1. แคชเชียร์เช็ค / เช็ค /ดร๊าฟ สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อลูกค้า 
2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อลูกค้า 


3. หักเงินจากบัญชีธนาคารที่ทำ ATS ไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)
4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (FCD) สกุล USD ของบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้า

5. โอนเงินจากบัญชีผลิตภัณฑ์อื่นที่เปิดไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)

เริ่มต้นซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
นักลงทุนสามารถเริ่มต้นซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผ่านช่องทางการใช้บริการของ KTBST Smart Foreign ดังนี้
1. สำหรับ Smartphone หรือ Tablet หรือ PC สามารถเข้าใช้งานผ่าน https://foreign.ktbst.co.th/ หรือเว็บไซต์บริษัท
2. สำหรับ Desktop version for PC สามารถดาวน์โหลดตามระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของท่าน ดังด้านล่าง
- KTBST Smart Foreign for Windows คลิกที่นี่
- KTBST Smart Foreign for MacOS คลิกที่นี่

บริการแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ และบริการอื่นๆ

KTBST SEC มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ โดยท่านสามารถนำส่งหลักฐานการโอนมายังผู้แนะนำการลงทุนของท่าน และแจ้งยืนยันการทำรายการจากประกาศเรื่อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวัน ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ตาม cut-off time ดังนี้


ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
US Relief at Source
บริการยื่นข้อมูลหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากการลงทุนในหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา
W-8BEN คือ แบบรายงานภาษีที่กรมสรรพากรประเทศสหรัฐอเมริกา (IRS) ระบุให้บุคคลต่างชาติทุกคนที่มีรายได้ในสหรัฐอเมริกา ต้องยื่นเอกสารเพื่อรับรองว่าไม่ได้เป็นบุคคลสัญชาติอเมริกัน หรือไม่ได้ทำงาน หรือไม่ได้ประกอบธุรกิจในสหรัฐอเมริกา

บริการนี้จะช่วยให้นักลงทุน
สามารถรายงานภาษีเงินได้จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา แก่กรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกาโดยตรง ลูกค้าจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีจากรายได้ที่ได้รับจากการถือหลักทรัพย์สหรัฐฯ (จ่ายปันผล) จากร้อยละ 30เป็นร้อยละ 15

ค่าใช้บริการ 2,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อ 3 ปีปฏิทิน