หน้าหลัก > มุมความรู้ > ช้อปดีมีคืน ลงทุนหุ้น-TFEX-กองทุนรวม ลดหย่อนภาษีได้

ช้อปดีมีคืน ลงทุนหุ้น-TFEX-กองทุนรวม ลดหย่อนภาษีได้ตามที่รัฐบาลได้ออกโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปดีมีคืน” โดยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้เท่าที่จ่าย เป็นค่าซื้อขายสินค้าหรือค่าบริการ ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 มาหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท

1. ลูกค้าสามารถใช้ใบยืนยันการซื้อขายที่บริษัทออกให้เป็นหลักฐานไปหักลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากเป็นใบกำกับภาษีอยู่แล้ว โดยจะต้องเป็นรายการซื้อขายในระหว่างวันที่  4 มกราคม 2565 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565
- ลูกค้าที่ซื้อขายหุ้นด้วยบัญชี Cash Account, Cash Balance ต้องเป็นรายการซื้อขายระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีกำหนดชำระราคาระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2565 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565
- ลูกค้าที่ซื้อขายหุ้นด้วยบัญชี Credit Balance เป็นรายการซื้อขายและชำระราคาในระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากลูกค้ามีการชำระราคาจากเงินฝากหรือเงินกู้ยืม ณ วันที่มีรายการซื้อขาย
- ลูกค้าที่ซื้อขาย TFEX เป็นรายการซื้อขายระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีกำหนดชำระราคาระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2565 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2565
- ลูกค้าที่ซื้อขายกองทุนรวมที่มีค่าธรรมเนียมขายและค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน โดยรายการขายและรายการสับเปลี่ยนออก 
ที่ลูกค้าได้รับเงินค่าขายคืนหลังวันที่ 16 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป ไม่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

2. จำนวนเงินที่สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ เป็นจำนวนเงินค่าธรรมเนียมไม่เกิน 30,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินรวมของค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียม และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการซื้อขายหุ้น และเป็นจำนวนเงินรวมของค่าคอมมิชชั่นและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการซื้อขายกองทุนรวม

​หมายเหตุ: เงื่อนไขในการใช้สิทธลดหย่อนภาษีเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด และการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามข้อมูล ติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ KTBST Group Contact Center 02-351-1800 กด 1 ตามวันและเวลาทำการ