ยินดีต้อนรับสู่บริการออนไลน์ KTBST Single sign on

ลูกค้า KTBST

กรุณาล๊อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้งาน *
รหัสผ่าน *
กรณีลืมรหัสใช้งาน โปรดติดต่อ 02 648 1111

Please enter your email address

Please enter your password

การลงทะเบียนใช้งานครั้งแรก


  • ทำการล๊อกอิน โดยในช่อง “รหัสผู้ใช้งาน” ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก สำหรับผู้ถือสัญชาติไทย หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง สำหรับผู้ถือสัญชาติอื่นๆ
  • ในช่อง “รหัสผ่าน” ระบุวันเกิดของท่าน ในรูปแบบวัน เดือน ปี (พ.ศ.) ตัวอย่างเช่น วันที่ 01 มกราคม 2529 กรุณาใส่ 01012529
  • จากนั้นระบบจะนำท่านเข้าสู่การตั้งรหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และรหัส PIN ที่ท่านต้องการ โดยรหัสชุดนี้จะเป็นรหัสถาวรของท่านไปจนกว่าท่านจะเปลี่ยนแปลง
  • หลังจากทำการยืนยันตัวตนและตั้งรหัสต่าง ๆ สำเร็จแล้ว ระบบจะนำท่านเข้าสู่บริการ e-Service โดยอัตโนมัติ

2019 WWW.KTBST.CO.TH - ALL RIGHTS RESERVED.