โปรแกรมออมหุ้นอัตโนมัติ DCA

โปรแกรมออมหุ้นอัตโนมัติ DCA

โปรแกรมออมหุ้นอัตโนมัติ DCA


โปรแกรมออมหุ้นอัตโนมัติ หรือ KTBST Smart DCA เป็นบริการออมหุ้นแบบอัตโนมัติ ผ่านสมาร์ทโฟน KTBST Smart App (Streaming)


สร้างวินัยในการออมในหุ้น โดยใช้หลักการ DCA (Dollar Cost Average) ซึ่งเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน ทยอยซื้อหุ้นเป็นงวดๆ ด้วยจำนวนเงินครั้งละเท่าๆ กัน ช่วยลดความเสี่ยงจากราคาหุ้นที่ผันผวน

KTBST Smart DCA เหมาะกับ บุคคลทั่วไปที่สนใจออมด้วยการสะสมหุ้น ต้องการสร้างวินัยในการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และไม่ค่อยมีเวลาในการติดตามข้อมูลของหุ้นดาวน์โหลดเอกสารแสดงรายละเอียด 
คลิกที่นี้
ดาวน์โหลดคู่เมื่อการใช้งาน KTBST Smart DCA  
คลิกที่นี้


ข้อมูลเพิ่มเติม +662 648 1111
2019 WWW.KTBST.CO.TH - ALL RIGHTS RESERVED.