ซื้อขายหลักทรัพย์

ซื้อขายหลักทรัพย์

ซื้อขายหลักทรัพย์

KTBST ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการจากเจ้าหน้าที่การตลาดมืออาชีพ หรือเลือกใช้โปรแกรมส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานสาขา ที่พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า รวม 11 แห่ง (สำนักงานใหญ่ สาขาเยาวราช สาขาลาดพร้าว 124 สาขาชลบุรี สาขาขอนแก่น สาขาอุดรธานี สาขาอุบลราชธานี สาขาเชียงใหม่ สาขายะลา สาขาเบตง สาขาหาดใหญ่

ลูกค้า KTBST ทุกท่านจะได้รับสิทธิในการเข้าถึงรายงานและบทวิเคราะห์ที่เขียนโดยฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ ที่ให้ข้อมูลเชิงลึก ตัวอย่างเช่น ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ บทวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวตลาด บทวิเคราะห์หลักทรัพย์รายตัว บทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียน และ บทวิเคราะห์รายอุตสาหกรรม เป็นต้น

ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

1.    บัญชีเงินสด - Cash Account (T+2)
2.    บัญชีเงินฝากล่วงหน้า - Cash Balance Account
3.    บัญชีเครดิตบาลานซ์ - Credit Balance or Margin Account
4.    บัญชีกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC)


ข้อมูลเพิ่มเติม +662 648 1111
2019 WWW.KTBST.CO.TH - ALL RIGHTS RESERVED.