ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์


 SBL คืออะไร

ธุรกรรม SBL  คือ การโอนหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งจากผู้ให้ยืมไปยังผู้ยืม โดยผู้ยืมตกลงว่าจะโอนหลักทรัพย์ที่ยืมคืนให้กับผู้ให้ยืมเมื่อถึงวันครบกำหนดสัญญา และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการที่ผู้ยืมไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ยืมคืนได้ ผู้ยืมจึงตกลงโอนทรัพย์สินในคราวเดียวกัน เพื่อวางเป็นประกันให้กับผู้ให้ยืม โดยผู้ให้ยืมจะคืนทรัพย์สินที่วางเป็นประกันเมื่อได้รับหลักทรัพย์ที่ยืมคืนจากผู้ยืม ณ วันครบกำหนดสัญญา
 

KTBST Smart SBL ดีอย่างไร

ผู้ยืม: เป็นทางเลือกการลงทุนเพื่อทำกำไรในช่วงตลาดหุ้นขาลง หรือผันผวน  และ สามารถใช้สร้างกลยุทธหาโอกาสลงทุนได้หลากหลาย เช่น Arbitrage, Pair Trade

ผู้ให้ยืม: 
เป็นเครื่องมือให้นักลงทุนสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติม โดยผู้ให้ยืมยังคงจะได้รับค่าธรรมเนียมจากการให้ยืม และได้รับสิทธิประโยชน์จากหุ้นเหมือนเดิม หุ้นที่ให้ยืมสามารถเรียกคืนได้ on call
 

KTBST Smart SBL เหมาะกับใคร

1. สำหรับนักลงทุนที่ต้องการหาผลตอบแทนเพิ่มเติมจากการให้ยืมหุ้น
2. นักลงทุน (ผู้ยืม) ที่คาดการณ์ว่า ราคาหุ้นจะปรับตัวลดลง
3. 
นักลงทุนที่ต้องการหาผลตอบแทนจากกลยุทธ์อื่นนอกเหนือจากการคาดการณ์สภาวะตลาด อาทิเช่น Arbitrage, Pair Trade


 ดาวน์โหลดเอกสารแสดงรายละเอียด KTBST Smart SBL คลิกที่นี้


ข้อมูลเพิ่มเติม +662 648 1461
2019 WWW.KTBST.CO.TH - ALL RIGHTS RESERVED.