กองทุนรวม

กองทุนรวม

กองทุนรวม

KTBST เปิดให้บริการซื้อขายกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ชั้นนำ 18 แห่ง สามารถเลือกซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหลากหลายประเภท ตามเป้าหมายการลงทุนและความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้

ผู้แนะนำการลงทุน KTBST จะอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการคัดสรรเลือกกองทุนที่ตอบโจทย์การลงทุนของนักลงทุนแต่ละท่าน ให้คำแนะนำที่เป็นกลาง พร้อมข้อมูลภาวะเศรษฐกิจข้อมูลภาวะตลาดแบบเจาะลึกจากนักวิเคราะห์มืออาชีพ

พันธมิตรของ KTBST


ข้อมูลเพิ่มเติม +662 648 1718
2019 WWW.KTBST.CO.TH - ALL RIGHTS RESERVED.