ซื้อขายอนุพันธ์

ซื้อขายอนุพันธ์

ซื้อขายอนุพันธ์

KTBST เป็นสมาชิกของตลาดอนุพันธ์ หรือ Thailand Futures Exchange (TFEX) ที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อนำเสนอบริการนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งเป็น อีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุน สามารถลงทุนได้ทั้งสภาวะตลาดขาขึ้นและสภาวะตลาดขาลง บริษัทฯ เปิดให้บริการแก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในตลาดอนุพันธ์ครอบคลุมหลากหลายผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้า TFEX Gold Online Futures เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยจะเริ่มซื้อขายใน TFEX ได้ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก TFEX Gold Online Futures  หรือ โทร 02 648 1250


ข้อมูลเพิ่มเติม +662 648 1111
2019 WWW.KTBST.CO.TH - ALL RIGHTS RESERVED.