ซื้อขายอนุพันธ์

ซื้อขายอนุพันธ์

ซื้อขายอนุพันธ์

KTBST เป็นสมาชิกของตลาดอนุพันธ์ หรือ Thailand Futures Exchange (TFEX) ที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อนำเสนอบริการนายหน้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งเป็น อีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุน สามารถลงทุนได้ทั้งสภาวะตลาดขาขึ้นและสภาวะตลาดขาลง บริษัทฯ เปิดให้บริการแก่ผู้ลงทุนที่สนใจลงทุนในตลาดอนุพันธ์ครอบคลุมหลากหลายผลิตภัณฑ์ข้อมูลเพิ่มเติม +662 648 1777
2018 WWW.KTBST.CO.TH - ALL RIGHTS RESERVED.